کمپانی Liofilchem ایتالیا، کاربرد آنتی بیوگرام ها (MIC – Disc) حداقل میزان تأثیر آنتی بیوتیک در محیط کشت میکروبی بر روی میکروب یا قارچ موردنظر
((MIC Test Strip – Disc – Cultures  - Chrome Agar))

www.Liofilchem.net

کلیه حقوق برای شرکت پیشرو ایمن پژوه محفوظ است. طراحی سایت پارت استودیو